Goede Doelen

HET CONCEPT

Elke ploeg kiest bij inschrijving voor welk goed doel zij willen voetballen. De J-CUP organisatie selecteerde 5 goede doelen. Hieronder vind je meer uitleg over de goede doelen. Het totale bedrag wordt evenredig verdeeld op basis van aantal ploegen dat een bepaald goed doel kozen. Indien een bepaald goed doel dus bvb. de steun van 50% van de ploegen kreeg ontvangen zij 50% van de opbrengst. Elk van de 5 goede doelen ontvangt wel sowieso wel een minimumbedrag vastgelegd door de organisatie. Ploegen kunnen ook kiezen hun deel te verdelen over alle goede doelen.

 

GOEDE DOELEN

GEKKOO FONDS

Genieten van vakantie is niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend. Voor steeds meer gezinnen zijn vrijetijdsactiviteiten moeilijk of niet betaalbaar. Daarom komt het Gekkoo Fonds tussen in de deelnameprijs voor jeugdkampen, speelpleinen en woensdagnamiddagopvang bij Gekkoo. Want iedereen heeft recht op een leuke vrije tijd, ondanks een moeilijke sociale of financiële situatie.

Meer over Gekkoo Fonds

HULPFONDS CHILUMBA

In Chilumba, en dorp langs het Malawi meer, was de toestand van het onderwijs miserabel. Om de noden van deze kinderen en de leerkrachten een beetje te verhelpen, werd een project opgestart om hen toch een beetje meer kansen te geven. Heel wat weeskinderen worden er door familieleden opgevangen. Om deze kinderen te laten schoollopen, is voor deze families vaak een zware financiële dobber. Samen met acht mensen van de lokale gemeenschap van Chilumba en onder de “vleugels” van de “chief of the village” heeft Hulpfonds Chilumba het lokale “Chilumba School Project Committee’ opgericht dat zich actief bezighoudt met de bouw (en de latere uitbouw) van de klaslokalen.

Meer over Hulpfonds Chilumba

WE LOVE MARIE FONDS

‘Sterrenwachters’ te schenken voor zieke kinderen in ziekenhuizen, en aan organisaties die steun bieden aan langdurig zieke kinderen en het leed van deze kinderen kunnen verzachten, zoals het Kinderkankerfonds en Make a Wish.

Meer over We Love Marie

Casa Di Mauro vzw

Door het grote tekort aan opvang voor personen met een beperking zijn er nieuwe initiatieven nodig om aan deze vraag te kunnen voldoen. In de hoeve Casa Di Mauro leven 9 volwassen personen met een beperking, met inwonende begeleiding.

Meer over Casa Di Mauro

Vonkel

Het Vonkelhuis, waar iedereen welkom is, biedt een onbevooroordeeld luisterend oor voor mensen met vragen rond sterven, dood, rouw, zelfdodinggedachten… Zij luisteren, geven informatie en documentatie of verwijzen door. In 2015 startte Vonkel met consultatiemogelijkheid bij een arts voor mensen die zoeken naar antwoorden op hun levenseindevraag. Vonkel tracht op heel veel verschillende manieren mensen bij te staan met hun vraag om hulp. De J-CUP organisatie wil deze vzw steunen als dank voor hun luisterend oor en begripvolle steun voor iemand die ons zeer nauw aan het hart ligt.

Meer over Vonkel